O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 679/1097
Heslář
-ot 
 
 
 

Stavba: -ot(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad.


Sufixem se odvozují jména dějová zpravidla od sloves zakládajících se na zvukomalebných výrazech: cvakcvakatcvakot, tiktikat → tikot, žbluňkžbluňkat → žbluňkot, cvrk cvrčetcvrkot, chře(st)chřestitchřestot. Protože se přitom jedná o resufixaci, byla by z hlediska formy možná i opačná interpretace (cvakot cvakat, tikot tikat, žbluňkot → žbluňkat, cvrkot cvrčet, chřestotchřestit), význam substantiv (jména dějová) ovšem prozrazuje, že východiskem jsou daná slovesa. V některých případech ovšem dochází následně i k sekundárnímu odvození sloves od jmen dějových: rach → rachatrachotrachotit, klapklapatklapotklapotat, cvrkcvrčetcvrkotcvrkotat. Taková sekundárně odvozená slovesa buď vytlačují slovesa původní (rachotit místo rachat), nebo dostávají mírně pozměněný význam (klapat vs. klapotat, cvrčet vs. cvrkotat). Objevují se i případy, ve kterých je zachováno jen toto sekundárně odvozené sloveso (šramotšramotit). V takových případech musí být dnes jméno dějové považováno za východisko. U některých výrazů chybí zvukomalebný výraz (hřměthřmot), popř. je zvukomalebný výraz až výrazem odvozeným (*lykatvzlykatvzlyk / vzlykat vzlykot). Ojediněle se objevují i výrazy, které neoznačují jména dějová, ačkoli jsou odvozena sufixem -ot od sloves (pléstplot). Substantivum život chápeme jako dějové jméno ke slovesu žít, kde -v- stojí mezi vokálem kmene slovesa a vokálem sufixu s oporou v adjektivu živý.


SYN2010

Dotaz [.*ot] s omezením na substantiva dává 275 lemmat, z nichž platných je 80. Z frekvenčních pásem: lemma život nad 10.000 dokladů, 2 lemmata nad 1.000 dokladů, 19 lem­mat nad 100 dokladů, 27 lemmat nad 10 dokladů, 23 lemmat mezi 10 a 2 doklady, 8 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: život 92.237, plot 4.538, rachot 891, šepot 690, hukot 503, jásot 388, štěkot 375, jekot 272, praskot 261, tlukot 237, dusot 236, pískot 221, klapot 216, šramot 182, skřípot 164, bzukot 147, pleskot 147, cinkot 142, dupot 120, hřmot 120, vřískot 117.


Z neplatných dokladů: uměle vytvořené slovo robot – z domácích slov ot arch. ,otec‘, nejasné chobot – přejatá různého původu pilot, idiot, spot, šot, šrot – propria Poirot, Peugeot, Skot, Margot, Lanžhot.

PN

Heslo 679/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018