O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 660/1097
Heslář
-oidní 
 
 
 

Stavba: -oid-n(í), kde (í) reprezentuje koncovky vzoru jarní.


Tímto složeným sufixem se ze substantiv tvoří adjektiva vyjadřující podobnou vlastnost (z řeckého -oidés, srov. to eidos ,podoba‘) jako reprezentuje slovo základové.


Řada takto tvořených adjektiv byla do češtiny přejata z jiných jazyků a sufix -ní funguje jako adaptační prostředek (paranoidní, orchidoidní, schizoidní, humanoidní). V některých případech není jasné, zda bylo dřív přejato substantivum nebo adjektivum (mongoloid – mongoloidní). Nověji není vždy zřejmé, zda jsme některé výrazy (cykloidní) přejali nebo vytvořili nápodobou.


V současné češtině se tvoří hybridní adjektiva (revmatoidní, améboidní, lymfoidní, fašistoidní), zčásti jen příležitostná. Řadu takových adjektiv nalezneme v neologickém materiálu: bačkoroidní, skřítkoidní, slizoidní, šiškoidní, švejkoidní, věžoidní, vysavačoidní.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*oidní"] dává 127 lemmat, po očištění 126.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: paranoidní 292, orchideoidní 71, erikoidní 59, schizoidní 51, humanoidní 46, steroidní 41, koloidní 35, elipsoidní 33, antropoidní 29, mongoloidní 27, toroidní 26, revmatoidní 25, haploidní 14, tetraploidní 14, androidní 12, negroidní 12, arbutoidní 11, opioidní 11, diploidní 10, orchidoidní 8, améboidní 4, fašizoidní 4, lymfoidní 4, fašistoidní 3, klišoidní 2, sračkoidní 2, balvanoidní 1, barbínoidní 1, bramboroidní 1, humusoidní 1.

JK

Heslo 660/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018