O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 659/1097
Heslář
-oid/-oida 
 
 
 

Stavba: -oid(0) / -oid(a), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad, (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Tímto sufixem se ze substantiv tvoří substantiva označující nositele podobných vlastností (z řeckého -oidés to eidos ,podoba‘): elipsoid ,těleso podobné elipse‘.


Řada takto tvořených substantiv vznikla jako součást mezinárodní terminologie. Jde o (1) přejaté maskulinní termíny (asteroid, elipsoid, kortikoid; neprůhledné je celuloid) nebo (2) přejaté femininní termíny (sinusoida). Některé termíny kolísají v rodě: sigmoida/sigmoid, planetoida/planetoid.


Nově se v češtině tvoří hybridní, spíše ojedinělá pojmenování, a to jak (3a) osob někoho připomínajících (hňupoid, zemanoid ,člověk chovající se podobně jako Miloš Zeman‘), tak (3b) věcí něco připomínajících (skútroid ,vozítko připomínající skútr‘: elektrický moped). Řadu slov utvořených tímto sufixem nalezneme v neologickém materiálu: bonbonoid, mimoid ,kdo je mimo‘, vejcoid, zákonoid.


SYN2010

Dotaz ([lemma=".*oid"] | [lemma=".*oida"]) dává 114 lemmat, po očištění 99.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: asteroid (↖1) 341, android (↖1) 179, alkaloid (↖1) 164, steroid (↖1) 162, elipsoid (↖1) 91, polaroid (↖1) 49, kortikoid (↖1) 48, flavonoid (↖1) 42, karotenoid (↖1) 40, paraboloid (↖1) 40, hyperboloid (↖1) 31, celuloid (↖1) 30, sinusoida (↖2) 26, mechanoid (↖1) 25, Polaroid (↖1) 21, humanoid (↖1) 19, lantanoid (↖1) 19, opioid (↖1) 18, kortikosteroid (↖1) 17, planetoida (↖2) 16.

Z dalších: hňupoid (↖3a) 3, drakoid (↖3b) 1, zemanoid (↖3a) 1.


Z vytříděných lemmat: umělecké jméno Václava Bárty Noid, kreace z žánru fantasy droid, mechanoid, anglická slova Paranoid, Void/void, francouzské slovo froid, kompozitum kočko-android.

JK, JŠ

Heslo 659/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018