O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 658/1097
Heslář
-och 
 
 
 

Stavba: -och(0), kde (0) reprezentuje koncovky vzoru pán (černoch, staroch), řidčeji hrad (vrtoch). Ojedinělá je homonymie živ./neživ. (lenoch).


Při odvozování od adjektiv sufix vyjadřuje (1) nositele vlastnosti: černoch, divoch, slaboch. K jiným slovním druhům se sufix -och připojuje výjimečně. V deverbativu prďoch má význam (2) nositele dějového příznaku. Do stejné skupiny patří i jméno smraďoch; to lze ovšem interpretovat i jako derivát od substantiva. Deverbativum vrtoch je možno chápat jako (3) jméno dějové. Některé odvozeniny jsou expresivní (smraďoch), jiné stylově neutrální (černoch, rudoch, divoch). V substantivu zajoch sufix -och základovému slovu (4) dodává expresivitu.


Tvrdá finální souhláska základu se po připojení sufixu měkčí jen v některých případech, srov. tlusťoch, mlaďoch × rudoch, černoch. Odvození substantiv lenoch, běloch je spojeno se změnou kvality kořenové samohlásky.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*och"] dává 238 lemmat, z toho 17 relevantních.

Všech 17 lemmat: černoch (↖1) 1.465, běloch (↖1) 784, divoch (↖1) 417, slaboch (↖1) 243, tlusťoch (↖1) 234, vrtoch (↖3) 193, lenoch (↖1) 177, jinoch (↖1) 165, staroch (↖1) 148, Černoch (↖1) 79, zajoch (↖4) 56, rudoch (↖1) 44, smraďoch (↖2) 26, Lenoch (↖1) 26, mlaďoch (↖1) 18, Běloch (↖1) 15, prďoch (↖2) 12.


Řetězec -och je součástí řady příjmení: Rajnoch, Mazoch, Jaroch.

VV

Heslo 658/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018