O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 650/1097
Heslář
-oba 
 
 
 

Stavba: -ob(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.Sufixem -oba se substantiva už netvoří. Existuje však několik málo výrazů, které byly odvozeny tímto sufixem od adjektivních základů. Takové výrazy označují názvy vlastností: chorýchoroba, chudýchudoba, starýstaroba.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".+oba") & (tag="N.*")] dává 143 lemmat, z toho 9 relevantních.

Všech 9 lemmat: choroba 4.097, chudoba 1.456, zloba 736, mdloba 340, hniloba 265, běloba 165, staroba 52, siroba 13, syroba 1.


Nezapočítáváme lemmata žaloba, obžaloba, obhajoba, zpracovaná v hesle ► -ba ve tvaru -(o)ba.

PN

Heslo 650/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018