O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 677/1097
Heslář
-oš 
 
 
 

Stavba: -oš(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž nebo stroj.


I. Od sloves a adjektiv se tvoří okrajově substantiva označující (1) zvířata (hraboš, kvakoš), (2) rostliny (choroš, krkoš, hvězdoš), (3) útvary v krajině (tvrdoš).


II. Od substantiv se mechanickým zkracováním tvoří názvy (4) věcí, popř. dějů (matroš materiál, daboš dabing, seroš seriál, vegoš). Názvy (5) osob se tvoří jak mechanickým krácením (kámoš i řidč. kamoš, cigoš, androš (underground nebo jeho příslušník), pacoš, intoš, puboš, hastroš z něm. kompozita Hasenschreck), tak sufixem -oš (panoš, gajdoš z nář. označení hudebního nástroje).


Sufix -oš, který se připojuje k různě zkrácenému/obměněnému základu, mají často (6) propria, jednak domácké podoby vlastních jmen (hypokoristika jako Miloš, Luboš, Leoš, Antoš, …), jednak příjmení z domáckých podob vlastních jmen (Jánoš, Drahoš) a konečně okrajově kolokviální, expresivní jména obyvatel (Jugoš Jugoslávec/Jugoška, Taloš Talián/Ital). Určení základového slova bez znalosti věcného kontextu (oficiální podoby vlastního jména) není u hypokoristik jednoznačné. Také motivace příjmení nebývá průhledná (Poš, Kákoš, Kanaloš, …). Z tohoto důvodu je třeba brát údaje uvedené ve statistikách s jistou rezervou.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*oš" & tag="NN[MI].*"] dává 125 lemmat, z toho 69 relevantních. Dotaz [lemma="(.*oš)|(.*oš[eiů])|(.*oších)|(.*ošům) & tag="X.*"] dává 282 tvarů, z toho 36 relevantních lemmat.

Frekvenční špička představena níže, 4 nad 1.000 dokladů, 6 nad 100 dokladů, 37 nad 10 dokladů, 33 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: Miloš (↖6) 3.109, kámoš (↖5) 1.317, Luboš (↖6) 1.290, Baroš (↖6) 1.104, Leoš (↖6) 846, Bartoš (↖6) 660, panoš (↖5) 484, Jaroš (↖6) 454, Svěrkoš (↖6) 304, Borkoš (↖6) 201, hraboš (↖1) 98, Antoš (↖6) 91, Ortoš (↖6) 82, Gajdoš (↖6) 71, Svatoš (↖6) 61, Maroš (↖6) 56, Strakoš (↖6) 55, Tancoš (↖6) 45, Broš (↖6) 45, Drahoš (↖6) 43.

Z dalších: matroš (↖4) 40, hastroš (↖5) 37, choroš (↖2) 29, kvakoš (↖1) 20, Taloš (↖6) 19, intoš (↖5) 18, Peťoš (↖6) 14, Ľuboš (↖6) 11, Kájoš (↖6) 9, rypoš (↖1) 9, Paloš (↖6) 6, Hvězdoš (↖6) 6, Junoš (↖6) 6, daboš (↖4) 5, Indoš (↖6) 5, pacoš (↖5) 4, kamoš (↖5) 4,226 tvrdoš (↖3) 3.


Řetězec -oš mají a) apelativní neutvořená substantiva koš, groš, vč. kompozit – vydřigroš; b) substantivní kompozita: vydřigroš a substantiva s druhým členem -noš tvořeným od slovesa (v korpusu SYN2010 celkem 11 lemmat např. listonoš, štítonoš, vč. propria Krakonoš); c) některá propria, jejichž tvoření je synchronně neprůhledné, a nezařazujeme je tudíž do statistik. Některé tvary proprií jsou lemmatizovány chybně.227 Do statistik jsme nezařadili celkem 56 lemmat rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou z korpusu SYN2010.

KO

226   Srov. výše frekvenci lemmatu kámoš.

227   Příklady: Nesklonné Moše, jedna z podob jména Mojžíš, je lemmatizováno jako Moš. Pomnožné proprium, maskulinum neživotné Věkoše je lemmatizováno jako maskulinum životné Věkoš.

Heslo 677/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018