O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 662/1097
Heslář
-oň 
 
 
 

Stavba: -oň(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru píseň, muž nebo stroj.


Jde o sufix dnes téměř neproduktivní. Korpus SYN nabízí jen těchto 9 substantiv, která lze považovat za utvářená příponou -oň a u nichž lze stanovit základové slovo: jabloň, broskvoň, slivoň, mandloň, kdouloň, větroň, pižmoň, lesoň a outloň. U prvních pěti označují fundující podstatná jména (jablko, broskev, slíva, mandle, kdoule) plod rostoucí na (1) stromě označovaném odvozeninou s -oň. U zbývajících čtyř je možné uvažovat o derivátech od slov vítr, pižmo, les a outlý/útlý. Slova pižmoň, lesoň a outloň jsou (2) názvy zvířat. Mezi substantivy s -oň najdeme i (3) expresiva: blboň, tupoň, mimoň, drsoň, mlsoň.


U feminin broskvoň, mandloň atd. (na jedné straně) a maskulin drsoň, mlsoň atd. (na straně druhé) je namístě – ne kvůli rozdílu v rodu, ale v důsledku absence společného významového rysu – hovořit o homonymii přípony -oň.


SYN2010

Dotaz [(lemma=“.*oň“) & (tag=“N.*“)] dává 79 lemmat, z toho 9 relevantních. Z frekvenčních pásem: 2 lemmata nad 100 dokladů, 5 nad 10 dokladů.

Všech 9 lemmat: jabloň (↖1) 671, větroň 105, broskvoň (↖1) 77, slivoň (↖1) 62, pižmoň (↖2) 40, mandloň (↖1) 33, kdouloň (↖1) 15, lesoň (↖2) 6, outloň (↖2) 3.


Skupina nerelevantních dokladů sestává naprostou většinou z vlastních jmen nejrůznějšího druhu: Třeboň, Výtoň, Šoproň, Sedloň, Bartoň, Kofroň.

LV

Heslo 662/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018