O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 637/1097
Heslář
-nt- 
 
 
 

Tento stavební prvek přejatých slov má – na rozdíl od prvku ► -ns- téhož původu – několik kombinačních realizací: A. se stavbou -nt(0), kde (0) reprezentuje koncovky vzoru hrad v označeních osob, vzoru hrad v označeních veličin, pojmů ap.; B. se stavbou -nt(a), kde (a) reprezentuje koncovky vzoru žena, C. se stavbou -ntní (srov. ► -ní).


Taková slova navazují na latinské participium prézentu aktiva, které má obecný význam dělající to, co vyjadřuje základové sloveso. Původ těchto slov připouští jako předcházející samohlásku jen dvě: -ant-, -ent- (včetně -ient). Různý rod českých substantiv může pocházet z toho, že původně šlo o přívlastek substantiva některého z rodů (linea tangēns ,dotýkající se přímka‘ → tangenta), mohl však vzniknout i v procesu přejímání. Míra průhlednosti odvozovacích základů se individuálně liší.


Z některých participií vznikla i osobní jména: Klement, Vincent.


SYN 2010 – přejatá

20 nejčastějších maskulin na -nt: prezident 22.827, student 15.568, pacient 13.660, klient 12.639, agent 4.868, asistent 3.454, reprezentant 2.657, absolvent 2.650, kontinent 2.542, producent 2.496, muzikant 2.165, konkurent 2.056, incident 1.857, respondent 1.214, dirigent 1.197, koeficient 1.104, projektant 925, patent 745, docent 684, demonstrant 661.

10 nejčastějších feminin na -nta: varianta 7.232, komponenta 1.611, konstanta 1.071, dominanta 900, determinanta 68, tangenta 47, eukaryonta 47, magenta 23 (červená barva), prokaryonta 12, iredenta 3.

20 nejčastějších adjektiv na -ntní: elegantní 2.901, inteligentní 2.735, parlamentní 2.229, dominantní 1.698, riskantní 1.191, relevantní 961, konstantní 836, razantní 825, procentní 654, impozantní 634, evidentní 628, permanentní 627, tolerantní 615, pikantní 612, arogantní 584, kompetentní 558, rezistentní 549, transparentní 543, adventní 530, brilantní 467.


Okrajově se využívá perintegrovaný sufix -ant k odvozování od neklasických základů. Takové odvozeniny bývají expresivní: hrubant, neposlušant.


SYN 2010

Nenalezeno.


Nepřihlížíme ke slovům se stavebním prvkem ► -ment, které má jiný původ i významy; dále ke slovům s neprůhledným základem jako volant; ke slovům, která nevznikla z lat. participia prézentu: talent, element, diamant, cent, gigant, seržant, grant; dále ke slovům, která byla utvořena jiným prostředkem: exprezident, šéfdirigent.

JŠ, RN

Heslo 637/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018