O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 629/1097
Heslář
-nomie 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. -nomiā (← nomos ,zákon‘); nese význam ,vědní obor charakterizovaný první částí kompozita‘. Příklady lemmat: ekonomie, gastronomie, ergonomie, fyziognomie, mikroekonomie, taxonomie, radioastronomie, chironomie, aeronomie, teleonomie, antroponomie.

KN

Heslo 629/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018