O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 612/1097
Heslář
-natý 
 
 
 

Stavba: -nat(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Jako komponent kvalifikačních adjektiv sufix vyjadřuje význam (1) mající v hojné míře to, co označuje základové substantivum: skalnatý, tělnatý, lidnatý. V relačních adjektivech má sufix -natý význam (2) mající to, co označuje základové substantivum. Hranice mezi významy (1) a (2) je neostrá. Za rozlišující kritérium lze považovat možnost stupňovat adjektiva kvalifikační, resp. nemožnost stupňovat adjektiva relační. V názvech chemických sloučenin sufix -natý vyjadřuje (3) dvojmocnost (oxidační číslo 2) prvku pojmenovaného základovým substantivem: oxid uhelnatý, síran železnatý. Odvození je někdy spojeno s hláskovými změnami: laločnatýlalok; kožnatýkůže.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*natý"] dává 200 lemmat, z toho 136 relevantních.

Z frekvenčních pásem: 20 lemmat nad 100 dokladů, 49 nad 10 dokladů, 25 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: travnatý (↖2) 990, skalnatý (↖1) 823, svalnatý (↖1) 694, kopinatý (↖2) 549, listnatý (↖2) 502, kostnatý (↖2) 479, šťavnatý (↖1) 439, houževnatý (↖1) 404, horečnatý (↖2) 288, lidnatý (↖1) 276, jehličnatý (↖2) 270, hornatý (↖1) 242, uhelnatý (↖3) 187, lesnatý (↖2) 176, žláznatý (↖2) 150, vodnatý (↖1) 146, olovnatý (↖2) 136, květnatý (↖1) 131, tělnatý (↖1) 130, dřevnatý (↖2) 117.

VV

Heslo 612/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018