O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 584/1097
Heslář
-n 
 
 
 

Není jasné, co sem kromě substantiva stan (SYN: 59.807 výskytů) patří. Snad by sem patřilo mlýn (88.804), rabín (z hebr. rabbi, 13.113), popř. cherubín (557) a serafín (133), župan (z it. giuppa, 4.630).


Většina substantiv zakončených na -n má sufix ► -an (např. občan), ► -en (např. květen) nebo ► -ín (např. kravín), ► -oun (např. drzoun), -ón (např. citrón).

RN, JŠ

Heslo 584/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018