O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 519/1097
Heslář
-man II 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z ie. *mangio ,muž‘ (→ stsl. mǫžь, angl. man, něm. Mann); nese význam ,člověk, muž‘. Příklady lemmat: gólman, hejtman, rekordman, kameraman, barman, medicinman, jazzman, bluesman, gentleman, kongresman, superman, esesman.

KN

Heslo 519/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018