O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 490/1097
Heslář
-lena 
 
 
 

Lemma lítalena (TSČ2) se v korpusu SYN nenachází. Lze uvažovat o lemmatech švadlena (SYN: 5.121), pradlena (1.049), přadlena (891), tkadlena (839), fiflena (161).


Mezi lemmaty v korpusu SYN se objevuje plena, halena, nosočistoplena, cantilena, dále řada proprií, např. Alena, Helena, Milena, Mahulena, Magdalena, Apolena aj.

RN, JŠ

Heslo 490/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018