O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 488/1097
Heslář
-lek 
 
 
 

Takový sufix byl konstatován v substantivu zpíválek (TSČ2), toto substantivum nebylo v korpusu SYN nalezeno. Nalezena byla lemmata vtipálek (SYN: 4.250), snílek (4.243), pisálek (1.141), všeználek (387), neználek (283), šoupálek (117), povídálek (64), škrabálek (30), spěchálek (18), čmuchálek (16), šeptálek (14), třeštílek (12), mlsálek (9), všímálek (7), zlobílek (7), štěbetálek (7), loudálek (4), hopsálek (4), škrtílek (3), vzdychálek (3), štěkálek (3), pískálek (3), žvatlálek (3), hvízdálek (3), mazlílek (2), packálek (2), blouznílek (2), básnílek (2), bumbálek (2), šťourálek (2). Sporné jsou chlubílek (23), žvanílek (21), spořílek (17), které mohou být odvozeny od chlubil, žvanil, spořil. Také ostatní lze chápat tak, že mají oporu v příčestí činném a jsou pouze zdrobnělá pomocí sufixu ► -ek.


V materiálu korpusu SYN se vyskytují substantiva, kde je l součástí základu, např. spolek, vlek, útulek, oblek, stolek, padělek apod., dále deminutiva typu motýlek, fotbálek, andílek aj. a řada proprií, zejména příjmení typu Málek, Michálek, Zaorálek, Jílek, Dostálek aj.

RN, JŠ

Heslo 488/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018