O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 484/1097
Heslář
-le, neutra 
 
 
 

Sem patří jména činitelská, např. pískle (415), dále názvy mláďat, např. kůzle (1.762), popř. kozle (119; je však myslitelné i vytvoření od kozel), názvy podle původu a látky, např. cukrle (131), podobným typem, ale nikoli už názvem podle původu a látky jsou přejatá německá slova štamprle (1.133), pimprle (427), pukrle (290), štokrle (268), štandrle (95), cingrle (35) – srov. ► -dle. Méně zařaditelné jsou varle (z polštiny, 3.795), z francouzštiny je paraple (2.104), z němčiny šuple (688), dále šprťouchle (602), z maďarštiny vyžle (136), nejasné je handrle (22), český původ může mít bábrle (19). Dále by sem patřilo pouchle (6). Substantivum poukle (TSČ2) nebylo nalezeno.


V materiálu korpusu SYN se objevují finále, pole, promile, penále, tele, bienále, batole, vole, sele aj., vlastní jména Lille, Danielle, Skočdopole, Mengele, Doyle atd. Dále je tu řada citátových cizích slov, např. mobile, scrabble, puzzle, mademoiselle, terrible, single aj.


RN, JŠ

Heslo 484/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018