O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 483/1097
Heslář
-le, feminina  
 
 
 

Sufix mají jména prostředků brusle (35.253) a housle (36.008), dále jesle (15.422), pomnožné trencle (90; -cle?); nejasné je jedle (7.329). V početné skupině slov přejatých z němčiny, jejím prostřednictvím nebo pod jejím vlivem – židle (61.797), mandle (9.600), rokle (8.701), nudle (7.011), mušle (6.219), rachejtle (3.924), kapsle (3.388), mašle (2.893), krychle (2.854), škeble (2.704), špejle (2.386), pantofle (2.197), žemle (1.857), datle (1.389), pentle (1.208), kejkle (1.038), špachtle (877), kramle (586), šrajtofle (526), sesle (475), štangle (437), vafle (406), fangle (364), fusekle (324), rašple (293), ryngle (243), knedle (147), grundle (118); také příjmení jako Šebrle, Andrle, Wichterle, odvozená v němčině sufixem -erl(e) – zpravidla nelze vydělit sufix -le tak, aby zbyl srozumitelný základ.


Zakončení -le mají substantiva chvíle, neděle, role, půle, vůle, kaple, pistole, tabule, košile aj., propria Chile, Nicole, Marseille aj., dále cizojazyčná slova, např. double, little; srov. i výše ► -le s.

RN, JŠ

Heslo 483/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018