O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 482/1097
Heslář
-lavý/-kavý 
 
 
 

Stavba: -lav(ý)/ -kav(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý. Odvozovací základy jsou jednoduché, české.


I. Od substantiva je odvozeno (1) relační adjektivum smradlavý smrad.

 

II. Ze sloves nedokonavých se od základu bez kmenotvorného vokálu tvoří (2) adjektiva vyjadřující neaktuální dějový příznak – schopnost, sklon, obvyklý projev nositele příznaku, často negativní: hořlavý, křiklavý, pichlavý, štiplavý, mazlavý, chytlavý, pisklavý, třaslavý, škrablavý, piplavý, stydlavý, prdlavý, draslavý, brečlavý, bodlavý, křaplavý.

Z výrazněji redukovaného základu je tvořeno slovo chraplavý chraptět, šeplavý šeptat. Variantně jsou tvořena adjektiva lepkavý, vrtkavý.


III. Unikátně od adjektiva je vytvořeno zelen-kavý; srov. zelenavý (sufix -avý). Vyjadřuje (3) slabší barevný odstín.


SYN2010

1. Dotaz [lemma=".*lavý"] dává 109 lemmat, z toho 18 je relevantních. 6 lemmat má nad 100 dokladů, 3 lemmata po 1 dokladu.

Všech 18 lemmat: chraplavý (↖2) 394, hořlavý (↖2) 378, křiklavý (↖2) 367, smradlavý (↖1) 316, pichlavý (↖2) 279, štiplavý (↖2) 265, mazlavý (↖2) 174, chytlavý (↖2) 146, pisklavý/písklavý (↖2) 100, třaslavý (↖2) 98, škrablavý (↖2) 13, piplavý (↖7) 7, stydlavý (↖2) 5, prdlavý (↖2) 5, draslavý (↖2) 1, brečlavý (↖2) 1, bodlavý (↖2) 1.

2. Dotaz [lemma=".*kavý"] dává 101 lemmat, z toho jsou relevantní 2.

Obě lemmata: lepkavý (↖2) 542, zelenkavý (↖3) 95.


Z nezohledněných nálezů: Jiným způsobem jsou tvořena slova typu bolavý, toulavý, bělavý a také derivační kompozita stohlavý, holohlavý.

MV

Heslo 482/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018