O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 475/1097
Heslář
-lák 
 
 
 

Tento sufix lze vidět v substantivech bodlák (1.177) a pichlák (17). Méně jasná je motivace názvů osob – sedlák (od sedět, 18.029), přadlák (65) a pradlák (47) – nebo u názvů zoologických a botanických řešetlák (81), kropidlák (8), ježlák (5). Do méně jasných patří i sněhulák (5.209; -ulák?), chraplák (378; zkrácené z chrap-l-avý hlas a dotvořené sufixem -ák) a rybízlák (7; pod vlivem Ribiesel v rak. němčině). Naprosto nejasnou stavbu mají substantiva puclák (33), pajdulák (333), který má i podoby panďulák (4), pajďulák (3) pandulák (3), dále hajdalák (20) s podobou handrlák (10).


Korpus SYN má velké množství substantiv se sufixem ► -ák, např. školák, pytlák, tulák, silák, univerbáty typu panelák. Je tu také řada proprií typu Čepelák, Šulák, Vidlák, Skalák aj.

RN, JŠ

Heslo 475/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018