O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 458/1097
Heslář
-krat 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. krateō ,vládnout‘; nese význam ,vládce charakterizovaný významem první části kompozita‘. Příklady lemmat: demokrat, aristokrat, technokrat, autokrat, eurokrat, teokrat, gerontokrat, plutokrat, feminokrat.

KN

Heslo 458/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018