O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 450/1091
Heslář
-kracie 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. -kratiā ,vláda‘; nese význam ,vláda toho, co je vyjádřeno první částí kompozita‘. Příklady lemmat: demokracie, byrokracie, aristokracie, teokracie, technokracie, gerontokracie, soudcokracie, falokracie, klausokracie, médiakracie.

KN

Heslo 450/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017