O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 447/1097
Heslář
-kok 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. kokkos ,jádro‘; nese význam ,typ bakterie kulovitého tvaru vyskytující se v tom / charakterizovaný tím, co je vyjádřeno první částí kompozita‘. Příklady lemmat: meningokok, stafylokok, streptokok, pneumokok, enterokok, gonokok, eleuterokok, monokok, diplokok, alveokok.

KN

Heslo 447/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018