O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 432/1091
Heslář
-kefalie/-cefalie 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. kefalē ,hlava‘; nese význam (1) ,vztahující se k hlavě, lebce‘, (2) přeneseně ,vztahující se k hlavě jako řídícímu prvku‘. Příklady lemmat: mikrokefalie (1), autokefalie (2), makrokefalie (1), batrokefalie (1), hydrocefalie (1), anencefalie (1), brachykefalie (1), dolichokefalie (1), megalocefalie (1).

KN

Heslo 432/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017