O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 411/1097
Heslář
-izna 
 
 
 

Spíš než o názvy nositele vlastnosti (TSČ) vytváří tento sufix augmentativa, např. barabizna (184) s nejasným základem, se zřejmým základem pak babizna (72), lodizna (1). Sufix má i podobizna (440) a divizna (od diviti ,svítit na dálku‘, 64), také matizna (6; mokřadní rostlina).


Irelevantní nálezy jsou blizna, Lizna, Bělizna.

RN, JŠ

Heslo 411/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018