O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 402/1097
Heslář
-itka 
 
 
 

Substantivum zobanitka (TSČ2) se v korpusu neobjevilo. Jsou tu názvy hub třepenitka (13), boltcovitka (1) a hmyzu lupenitka (4).


Sufix -ka mají přechýlená substantiva typu favoritka, univerbáty typu igelitka, deminutiva typu specialitka. Irelevantní zakončení -itka má např. také bitka.

RN, JŠ

Heslo 402/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018