O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 401/1097
Heslář
-itida 
 
 
 

Stavba: -itid(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Stavební prvek přejatých slov, výsledek adaptace řeckého sufixu -ītis (gastritida ← gastrītis).Zřetelně se vyděluje především (1) v termínech klinické medicíny, a to v názvech (1a) zánětlivých onemocnění: artritida ‚zánět kloubu‘ (← řec. arthron ,kloub‘), neuritida ‚zánět nervu‘ (← řec. neuron ,nerv‘), podobně pankreatitida, meningitida, laryngitida, dermatitida, bronchitida, encefalitida, jen zcela výjimečně (1b) v názvech patologických stavů nezánětlivých: rachitida ‚křivice, deformace kostí‘, celulitida ‚zánět podkoží‘, ale také (a častěji) ‚zvětšení objemu tukových buněk v kůži (tzv. pomerančová kůže)‘; k nezánětlivým onemocněním srov. též ► -óza. Sufix se připíná k základům řeckolatinského původu, k českým základům jen zcela výjimečně, v názvech neoficiálních: např. myšitida – laické pojmenování pro ‚syndrom karpálního tunelu‘ (bolest zápěstí způsobenou dlouhodobou prací s počítačovou myší).


Zcela ojediněle mohou sufix vykazovat i (2) názvy neterminologické povahy (mimo oblast medicíny), a to pojmenování stavů jedince nebo společnosti vnímaných jako abnormální, chorobné: maminkitida ‚příznaky dětí přehnaně opečovávaných svou matkou‘, šestatřicetitida ‚specifický stav člověka ve věku třiceti šesti let‘, mítingitida ‚nadměrné pořádání mítinků‘. Takové okazionální novotvary s českými či počeštěnými (v češtině plně adaptovanými základy) mají zpravidla funkci hyperbolickou či ironizační, jsou projevem snahy mluvčího o jazykovou originalitu.


SYN 2010

Dotaz [(lemma=".*itida") & (tag="[N].*")] dává celkem 65 lemmat.

Z frekvenčních pásem: 5 lemmat nad 100 dokladů, 21 lemmat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: encefalitida (↖1a) 191, artritida (↖1a) 171, celulitida (↖1a/1b) 153, bronchitida (↖1a) 130, hepatitida (↖1a) 119, dermatitida (↖1a) 39, meningitida (↖1a) 36, endokarditida (↖1a) 25, alveolitida (↖1a) 18, sinusitida (↖1a) 15, pankreatitida (↖1a) 14, parodontitida (↖1a) 14, gastritida (↖1a) 14, perikarditida (↖1a) 13, stomatitida (↖1a) 11, laryngitida (↖1a) 11, peritonitida (↖1a) 10, kolitida (↖1a) 10, meningoencefalitida (↖1a) 9, rachitida (↖1b) 8.

JB

Heslo 401/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018