O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 396/1097
Heslář
-istvý 
 
 
 

Stavba: -istv(ý), kde (ý) reprezenuje soubor koncovek vzoru mladý.


Od tvrdých adjektiv se tvoří adjektiva na -istvý. Sufix vyjadřuje modifikaci bez expresivního zabarvení. Deriváty mívají specifičtější abstraktní význam, který lze u jednotlivých adjektiv a v různých kontextech chápat různě, např. jako zesílení vlastnosti. Tvoření se už nevyužívá.


Adjektivum mladistvý se v řadě případů substantivizuje, převážně ve významu ,osoba od 15 do 18 let‘, která má v trestním právu úlevy a požívá zvláštní ochrany. Celistvý se užívá i v terminologii (botanické, matematické, geologické).


Adjektiva plodistvý, sladistvý, zlatistvý (PSJČ) jsou v dnešních textech doložena málo, případně vůbec ne.


SYN2010

2 lemmata: mladistvý 2.004 (z nich ručním hledáním zjištěno přibližně 30 % substantiv, všechna tagována jako adjektivum), celistvý 391.

JK, JŠ

Heslo 396/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018