O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 397/1097
Heslář
-istý 
 
 
 

Stavba: -ist(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Tento archaický sufix mají adjektiva zlatistý, skalistý. První z nich se ve slovnících ekvivalentuje jako ,zlatý, zlatavý‘ neboli ,mající nádech zlata‘, druhé jako ,skalnatý‘ neboli ,mající hodně skal‘. Společná funkce sufixu je tedy jen obecná: tvoří se jím (1) vztahová adjektiva.


V názvech chemických sloučenin sufix -istý vyjadřuje (2) sedmimocnost (oxidační číslo 7) prvku pojmenovaného základovým substantivem: kyselina chloristá.


SYN2010

Dotaz [lemma=".+istý"] & [tag="A.+"] dává 67 lemmat, z nichž relevantní jsou 3.

Všechna 3 lemmata: zlatistý (↖1) 55, skalistý (↖1) 43,168 chloristý (↖2) 11.


Podstatnou část irelevantních nálezů představují kompozita z botanické nomenklatury s druhou částí -listý; také číslovky s druhou částí -stý; dále jistý, čistý.

VV, JŠ

168   Započítány jsou i výskyty v názvu pohoří Skalisté hory.

Heslo 397/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018