O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 376/1097
Heslář
-inko 
 
 
 

Hlavní zástupce tohoto sufixu je miminko (SYN: 44.407), je však otázkou, zda je vhodné považovat toto slovo za deminutivum, případně kterého slova. Dále byly nalezeny pouze jednovýskytové pivinko tričinko; jsou to menšinové podoby vedle zakončení ► -ínko.


V materiálu korpusu SYN se objevují propria typu Marcinko, Hrinko, velké množství tvoří vokativy feminin, např. Ljubinko, Šárinko, prdelinko, mamulinko, kočinko apod., deminutiva adverbií, např. malilinko, hnedlinko, snadninko aj.

RN, JŠ

Heslo 376/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018