O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 370/1097
Heslář
-inec 
 
 
 

Stavba: -in(e)c(0); vkladné (e) se ve tvarech s jinou než nulovou koncovkou vypouští, (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru stroj.


I. Od substantiv se rozšířeným sufixem -inec tvoří názvy (1) specifických příbytků (a) lidí: (host →) host-inec; dále jsou to (substandardní) expresiva a historismy: blázinec, chudobinec, nalezinec, nevěstinec, sirotčinec, starobinec; okazionální expresivum je dáminec; (b) zvířat: frekventované a běžné je zvěřinec; vedle frekventovanějšího hřebčín se užívá i hřebčinec; méně frekventované jsou psinec, sloninec, medvědinec, ovčinec; (2) zvířecích výkalů: kráv-a →) krav-inec; dále: kobylinec, mušinec, myšinec. Nečetné jsou takto tvořené názvy (3)živočichů, rostlin nerostů: kozinec, pavučinec, vlčinec.157 Slovotvorně výjimečné jsou názvy (4) depropriální alžbětinec (← Alžběta) ,umělec tvořící v době panování královny Alžběty I.‘ a obyvatelské názvy Byzantinec, Kartaginec (← Kartágo, menšinově psáno Kartáginec);158 deriváty příbuzného kategoriálního významu mívají sufix ► -ovec (masarykovec). Ojedinělé jsou názvy (5) jiných významů: jádřinec (← jádro), žabinec (← žába), krtinec (resufixací z krt-ek).


II. Od zájmena je utvořeno (7) slovotvorně solitérní našinec (← náš) a okazionální vašinec.

SYN2010

Dotaz [(lemma=".*inec" & (tag="N.*")] dává 105 lemmat, z toho 49 relevantních lemmat.

Ze 49 lemmat se sufixem -inec je 1 nad 1.000 dokladů, 7 nad 100 dokladů, 4 po jednom dokladu.

Zastoupení významů/funkcí ve vzorku lemmat: 43 % (1), 17 % (2), 23 % (3), 8 % (5), 4 % (4), 4 % (7), 2 % (6).

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: hostinec (↖1) 1.193, blázinec (↖1) 626, našinec (↖7) 378, sirotčinec (↖1) 348, nevěstinec (↖1) 299, jádřinec (↖5) 155, zvěřinec (↖1) 113, chudobinec (↖1) 104, psinec (↖1) 68, starobinec (↖1) 66, ovčinec (↖1) 34, kravinec (↖2) 33, dračinec (↖3) 33, Byzantinec (↖4) 30, Kartaginec (↖4) 30, nalezinec (↖1) 28, kobylinec (↖2) 26, kozinec (↖3) 24, hřebčinec (↖1) 22, smolinec (↖3) 21.

157   Slovo vlčinec znamená také ,příbytek pro vlky‘.

158   K interfixu -in- srov. petit v hesle „ -ec.

Heslo 370/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018