O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 374/1097
Heslář
-iník 
 
 
 

Patří sem označení husitských bojovníků podle zbraně kopiník (SYN: 148) a kušiník (1);
nejasné jsou botanické názvy ježiník (4) a židoviník (8).


Zakončení -iník má množství slov se sufixem -ík: viník, maliník, hliník, propria typu Martiník aj.

RN, JŠ

Heslo 374/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018