O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 364/1097
Heslář
-in 
 
 
 

Stavba: -in(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru matčin, popř. vzoru pán. Odvozovací základy jsou většinou české, jednoduché.


Sufix slouží k odvozování (1) přídavných jmen přivlastňovacích od substantiv rodu ženského, a to od jmen obecných i vlastních, označujících především osoby, méně často zvířata: babiččin, tetin, manželčin, dceřin, královnin, dívčin, Mariin, Juliin, Evin, Sářin, hrdliččin. Funkcí těchto adjektiv je vyjádřit individuální vztah (na rozdíl od vztahu k třídě jevů – srov. liščin : liščí).


Jako substantivní přípona mužského rodu je sufix -in užíván k tvorbě (2) domáckých podob mužských vlastních jmen: Jarin, Francin, Pepin, Ládin, Honzin. Pojmenování (3) příslušníka řádu představuje typ benediktin.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*in"] dává 5.722 lemmat. Ve vzorku 296 lemmat bylo 80,7 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet platných lemmat v korpusu je tedy 1.115. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 1.000 dokladů, 539 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nevyšším počtem dokladů: matčin (↖1) 2.172, maminčin (↖1) 793, dívčin (↖1) 526, babiččin (↖1) 451, ženin (↖1) 417, sestřin (↖1) 310, mámin (↖1) 253, dceřin (↖1) 236, Helenin (↖1) 224, tetin (↖1) 166, Juliin (↖1) 160, autorčin (↖1) 141, Alicin (↖1) 134, nevěstin (↖1) 134, Libušin (↖1) 130, Sářin (↖1) 130, benediktin (↖3) 127, Sophiin (↖1) 120, pacientčin (↖1) 119, Dianin (↖1) 107. Dále Pepin (↖2) 55.


Pouze etymologicky lze příponu -in určit ve slovech typu Martin, hospodin, heparin, heroin. Právě v názvech chemických látek má tento sufix mezinárodní rozšíření, slova jsou s ním do češtiny přejímána, proto je jako samostatný český slovotvorný typ neuvádíme (benzin, adrenalin, efedrin, Streptomycin). Řetězec -in je zastoupen v ruských vlastních jménech a obecných jménech z nich vzniklých: Putin, Stalin, Gagarin, I/iljušin. Povahu přípony tento řetězec nemá v českých slovech závin, vývin, zločin, součin, nástin.

MV

Heslo 364/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018