O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 361/1097
Heslář
-ilínek 
 
 
 

Takový sufix je lépe interpretovat jako zdrobňovací interfix -ilín- vložený do slov se sufixem -ek. Jde o substantiva kousilínek (4) a krůčilínek (1). Interfix pro jeho nízkou frekvenci nepopisujeme.


Nepatří sem anilínek (od anilin) ani propria Špilínek, Kotilínek aj.

RN, JŠ

Heslo 361/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018