O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 359/1097
Heslář
-il 
 
 
 

Patří sem substantivum čumil (1.145), které na rozdíl od četných departicipií nevychází z tvaru příčestí činného (čuměl).


V materiálu se kromě zmíněných departicipií vyskytla řada proprií, zejména příjmení (rovněž departicipia) typu Navrátil, Pospíšil, Kvapil, Vyskočil, křestní jména Kamil, Bohumil, Cyril aj., dále kompozita typu pedofil, lidumil, je tu řada přejatých slov: automobil, mobil, projektil, textil, debil, imbecil aj.

RN, JŠ

Heslo 359/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018