O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 358/1097
Heslář
-ikum 
 
 
 

Stavba: -ik(um), kde (um) reprezentuje soubor koncovek skloňovacího typu muzeum.


Sufix je latinskou obdobou řeckého sufixu ► -ikon; slova jím tvořená souvisejí s adjektivy na ► -ický a jejich slovy příbuznými, zakončenými -ik, -ika. Byla to podoba středního rodu adjektiv (specificus, -a, -um), v níž adjektiva zpodstatňovala (specificum). Funkci substantivizovat má stavební prvek dosud, i během posledních let: generický lék → generikum. V češtině nedosahuje takové obliby jako v němčině (srov. Klinikum, Pädagogikum aj.), ale zastoupen je. Kromě zmíněných názvů léčiv ap. jej mají i označení časových období (paleozoikum), území (barbarikum ,území mimo římskou říši‘) nebo značně obecné názvy kulturních objektů, jazykových prvků, prací o dějinách a kultuře ap. (bohemikum, judaikum). Ještě obecnější je např. politikum, které označuje cokoli s politickým významem (politický význam může mít kdeco), nebo unikum ,něco jedinečného‘.


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma=".+ikum"] dává 110 lemmat, z toho 61 platných.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: antibiotikum 2.039, specifikum 761, etnikum 577, periodikum 373, narkotikum 209, dielektrikum 191, anestetikum 139, analgetikum 105, tonikum 92, anabolikum 86, politikum 83, generikum 75, cytostatikum 70, praktikum 37, hypnotikum 36, unikum 33, antiseptikum 26, homeopatikum 25, diuretikum 25, magnetikum 16.


Nezohledňujeme slova, k nimž adjektivum nemáme: publikum, kantikum, viatikum.156 Nehledíme ani k názvům léků proti něčemu (antihistaminikum, antimalarikum, antipyretikum, antiepileptikum), která jsou tvořena cirkumfixem anti- -ikum.

156   Pochází od lat. via a má význam ,poslední přijímání (na cestu do věčnosti)‘.

Heslo 358/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018