O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 356/1097
Heslář
-ikon 
 
 
 

Sufix lze vnímat jako složený -ik-on (srov. ► -ický, ► -ikum). Můžeme ho vydělit ve slově lexikon (SYN: 2.598), grafikon (1.167), emotikon (178), erotikon (2 pravé a neduplicitní doklady).153 Patří sem i sklerotikon, jehož 133 výskytů je možné počítat jako jediný.154 Sufix se


objevuje příležitostně i jako výsledek snahy vyjádřit se klasicky, s vazbou na řečtinu: panegyrikon místo panegyrika, panoptikon místo panoptikum155 ap.


Nezohledňujeme slovo silik-on, běžně neprůhledná slova helikon, veraikon, dále Rubikon/rubikon, citátové (anthrōpos zōon) politikon ,člověk je tvor společenský‘, označení reálií jako katholikon (hlavní chrám pravoslavného klášterního komplexu), typikon (v byzantském období výnos upravující mravy ap.)

153   Kontexty: pravidelnou rubriku Malý filmový erotikon – ten český básnický erotikon.

154   Všechny se týkají představení Divadla Járy Cimrmana Švestka. Jevištní sklerotikon, kde se tematizuje zapomnětlivost.

155   Korpusový doklad: Sociolog médií Jaromír Volek konstatoval, že na obou reality show byl jediným skutečně reálným účastníkem čuník Oskar, který se pár dní proháněl po novácké vile (aby z toho posléze onemocněl a únikem do nemoci televizní panoptikon opustil).

Heslo 356/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018