O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 337/1097
Heslář
-ic 
 
 
 

Stavba: -ic(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž.


Tato přípona se v současné češtině nevyužívá, žádné nové odvozeniny se jí nevytvářejí. Také skupina substantiv, která lze ze synchronního hlediska považovat za odvozená tímto sufixem, je velmi malá. Relativně běžně se dnes užívá těchto životných maskulin: dědic, šlechtic, novic, panic. Jako jejich slova fundující se nabízejí dědit, šlechta, novýpanna. Vzhledem k „minimálnímu“ zastoupení daných odvozenin v současné slovní zásobě by mohlo být diskutabilní přisuzovat jejich příponám nějaký význam, kupř. ,subjekt děje‘ (dědic), ,příslušník dané (sociální) skupiny‘ (šlechtic) nebo ,nositel příslušné vlastnosti‘ (novic).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ic") & (tag="N.*")] dává 118 lemmat, z toho 6 relevantních.

Z frekvenčních pásem: 2 lemmata nad 1.000 dokladů, 2 nad 100 dokladů, 1 nad 10 dokladů.

Všech 6 lemmat: dědic 1.551, šlechtic 1.275, novic 216, panic 189, kralevic 28, kněžic 2.


Skupina nerelevantních nálezů sestává naprostou většinou z vlastních jmen nejrůznějšího druhu: Rabušic, Kopic, Stamic, Nostic, Ivanovice, Markvartice, Drslavice, Panasonic, Multisonic, Lunetic, Olympic, Moric, Patric, Frédéric.

LV

Heslo 337/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018