O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 336/1097
Heslář
-iatrie 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. īātreia ,lékařství‘; označuje medicínský obor. Příklady lemmat: psychiatrie, pediatrie, geriatrie, foniatrie, fyziatrie, gerontopsy­chiatrie, pedopsychiatrie.

Heslo 336/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018