O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 341/1097
Heslář
-ično 
 
 
 

Stavba: -ičn(o), kde (o) reprezentuje soubor koncovek (obvykle jen singuláru) vzoru město.


Sufix se uplatňuje při resufixaci přejatých adjektiv na -ický (dramatický → dramatično), takže je otázka, zda bychom neměli uvažovat o sufixu -no. Tvoří se jím substantivní názvy vlastností jako abstrakta od základových adjektiv. Obzvláštní tvořivost vykazuje přitom publicistika zabývající se uměním.


Z umělecké sféry pocházejí i korpusové doklady obdobného tvoření od domácích adjektiv na -ič-ní: bezhranično (Ivan Slavík) a zahranično;126 ty však nezapočítáváme.


SYN2010

1. Dotaz [lemma=".+ično"] dává 32 lemmat, z nichž platných je 29.

2. Dotaz na nerozpoznané tvary [lemma=".+ičn[aue]m?"] dává po ručním třídění 5 dalších lemmat.127

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: tragično 43, komično 34, estetično 19, symbolično 16, fantastično 12, fyzično 10, erotično 8, mystično 5, ontologično 5, biologično 4, magično 4, psychično 3, exotično 3, démonično 3, dramatično 3, poetično 2, politično 2, praktično 2, realistično 1.


Nezapočítané doklady z 1. dotazu představuje místní jméno Lično, komponent pšenično (-žitného chleba) a zmíněné substantivum zahranično, utvořené k domácímu adjektivu sufixem ► -o.

126   Zdrojem jsou následující verše ze souboru Zapadlo slunce za dnem, který nebyl; jde o verše (právem) zneuznaných básníků: To nemůž pěvec mladý snest, a zavýskne si ryčno, že ta mladosti bujné zvěst zachvívá v zahranično. A trub a flét a bubnů zvuk v to z paluby zahlásá, hoj! jas a zpěv a ryk a hluk, že párník se
otřásá
...

127   Jde o slova etično, epično, utopično, historično, metafyzično.

Heslo 341/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018