O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 348/1097
Heslář
-ičný 
 
 
 

Stavba: -ičn(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


V názvech chemických sloučenin sufix -ičný (stejně jako sufix ► -ečný) vyjadřuje pětimocnost (oxidační číslo 5) prvku pojmenovaného základovým substantivem: oxid arseničný, kyselina vanadičná. U nejfrekventovanějšího z těchto adjektiv se název prvku reprefixuje: dusík → dus-ný, dus-natý, dus-itý atd. včetně dus-ičný.


SYN2010

Dotaz [lemma=“.*ičný“] dává 71 lemmat, z toho 1 relevantní.

Jediné lemma: dusičný 82. Mezi nerozpoznanými slovy nalezeno tantaličného 1, vanadičným 1.


Sufix ► -čný mají adjektiva dědit dědičný, patří sepatřičný. Řada dalších nálezů má sufix ► -ný: kukuřičný, cvičný, doličný.

VV, JŠ

Heslo 348/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018