O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 347/1097
Heslář
-ičký 
 
 
 

Stavba: -ičk(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Sufixem se tvoří adjektiva z adjektiv. Jde o modifikační sufix připínající se k základům především kvalifikačních adjektiv: maličký (← malý), mladičký (← mladý), chudičký, kratičký, stařičký, teničký, prostičký; výsledné modifikáty pak vyjadřují (1) vyšší intenzitu vlastnosti, než vyjadřuje základové adjektivum: mladičký ‚velmi mladý‘, kratičký ‚velmi krátký‘. K adjektivům relačním se sufix připojuje jen výjimečně: zlatičký (← zlatý); v takovém případě modifikuje význam základového slova jen emocionálně, tj. k významu základového adjektiva přidává významový rys (2) kladného hodnocení (kladného citového vztahu). Připíná-li se sufix -ičký k základům adjektiv (event. vymezovacího zájmena) vyjadřujících (3) úplnost/absolutnost, tuto úplnost zdůrazňuje: celičký ‚úplně celý‘, plničký ‚úplně plný‘, každičký ‚bez výjimky každý‘. Sufixu -ičký významově a funkčně konkurují modifikační sufixy ► -inký (malinký),
► -ounký (tenounký), ► -oučký (kraťoučký).128 Při derivaci z adjektiv s kmenem zakončeným na -k se toto koncové k odsouvá: krát-kýkrat-ičký, ten-ký → ten-ičký. Derivaci provázejí obvyklé hláskové alternace (starýstařičký).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ičký") & (tag="A.*")] dává celkem 11 lemmat.

Z frekvenčních pásem: 1 lemma nad 1.000 dokladů, 2 lemmata s 1 dokladem.

Všech 11 lemmat: maličký (↖1) 1.988, mladičký (↖1) 594, kratičký (↖1) 543, každičký (↖3) 429, stařičký (↖1) 411, chudičký (↖1) 71, celičký (↖3) 66, plničký (↖3) 8, prostičký (↖1) 3, zlatičký (↖2) 1, teničký (↖1) 1.


Koncový řetězec -ičký nalezneme také u adjektiva maliličký, vzniklého další derivací adjektiva maličký, a to nastavením opakovanou slabikou li ve funkci nekoncového modifikačního sufixu.

JB

128   Tvoření takových zdrobnělých adjektiv lze chápat jako resufixaci.

Heslo 347/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018