O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 344/1097
Heslář
-ičitý 
 
 
 

Stavba: -ičit(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


V názvech chemických sloučenin vyjadřuje sufix (1) čtyřmocnost (oxidační číslo 4) prvku pojmenovaného základovým substantivem: oxid uhličitý, oxid dusičitý, chlorid ciničitý. Okrajově má sufix význam (2) obsahující látku pojmenovanou základovým substantivem: křemičitý písek (srov. ovšem spojení oxid křemičitý, náležící k významu (1)), buničitá vata.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ičitý"] dává 23 lemmat.

Všech 23 lemmat: uhličitý (↖1/2) 1.017, křemičitý (↖1/2) 103, siřičitý (↖1) 94, dusičitý (↖1) 48, titaničitý (↖1) 19, buničitý (↖2) 17, manganičitý (↖1) 15, organokřemičitý (↖1/2) 5, olovičitý (↖1) 5, zirkoničitý (↖1) 4, cíničitý (↖1) 2, boritokřemičitý (↖1) 2, vápničitý (↖1) 1, uraničitý (↖1) 1, tantaličitý (↖1) 1, seleničitý (↖1) 1, hlinitokřemičitý (↖2) 1, germaničitý (↖1) 1, ciničitý (↖1) 1, chloroplatičitý (↖1) 1, chloričitý (↖1) 1, borokřemičitý (↖1) 1, antimoničitý (↖1) 1.

VV

Heslo 344/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018