O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 334/1097
Heslář
-iánský 
 
 
 

Stavba: -iánsk(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


O složeném sufixu -iánský lze uvažovat jen u adjektiv, která nemají oporu v substantivních názvech na -ián. Jde o ojedinělá vztahová adjektiva k cizím vlastním jménům osob, zejména světců a panovníků: Ambrož (lat. Ambrosius) → ambrosiánský/ambroziánský; Marie/Mariamariánský; Viktorieviktoriánský; Edwardedwardiánský apod. Mívají omezenou kolokabilitu a bývají součástí víceslovných pojmenování, např. gregoriánský chorál/zpěv/kalendář (← Gregorius, čes. Řehoř); ceciliánská reforma, ceciliánský spolek (← sv. Cecilie); tereziánský katastr/tolar, tereziánské reformy (← Terezie).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ánský")] dává celkem 71 lemmat, z toho platných 11.

Všech 11 lemmat: mariánský 1.507, viktoriánský 379, gregoriánský 107, tereziánský 99, georgiánský 55, edwardiánský 8, ambrosiánský 8, mesiánský 4, ambroziánský 1, edvar­diánský 1, ignaciánský 1.


Většinu adjektiv s koncovým řetězcem -iánský lze vztáhnout k substantivním názvům zakončeným na ► -ián: šlendrián → šlendriánský; Julián → juliánský; vyčleňujeme tedy u nich jednoduchý sufix ► -ský.

JB

Heslo 334/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018