O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 285/1097
Heslář
-grafie 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. -grafiā (← grafō ,psát‘); nese význam (1) ,popis/zkoumání toho / nauka o tom, co je vyjádřeno první složkou kompozita‘, (2) ,zobrazovací metoda založená na tom, co je vyjádřeno první složkou kompozita‘. Příklady lemmat: fotografie (2), kinematografie (1), choreografie (2), pornografie (1), monografie (1), litografie (2), biografie (1), echokardiografie (1,2), oceánografie (1), scintigrafie (2), xerografie (2), paleografie (1), luminografie (2), zinkografie (2), arteriografie (1), urografie (1).

KN

Heslo 285/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018