O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 283/1091
Heslář
-grafie 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. -grafiā (← grafō ,psát‘); nese význam (1) ,popis/zkoumání toho / nauka o tom, co je vyjádřeno první složkou kompozita‘, (2) ,zobrazovací metoda založená na tom, co je vyjádřeno první složkou kompozita‘. Příklady lemmat: fotografie (2), kinematografie (1), choreografie (2), pornografie (1), monografie (1), litografie (2), biografie (1), echokardiografie (1,2), oceánografie (1), scintigrafie (2), xerografie (2), paleografie (1), luminografie (2), zinkografie (2), arteriografie (1), urografie (1).

KN

Heslo 283/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017