O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 284/1097
Heslář
-graf 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. grafō ,psát‘; nese význam (1) ,osoba popisující to, co je vyjádřeno první složkou kompozita‘, (2) ,přístroj fungující pomocí toho, co je vyjádřeno první složkou kompozita; zaznamenávající, vyšetřující to, co je vyjádřeno první složkou kompozita‘. Příklady lemmat: fotograf (1), biograf (1,2), choreograf (1), scénograf (1), telegraf (2), tomograf (2), etnograf (1), mamograf (2), demograf (1), tachograf (2), geograf (1), fonograf (2), sonograf (2), petrograf (2), seismograf (2), polarograf (2).

KN

Heslo 284/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018