O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 280/1097
Heslář
-geneze 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. genesis ,vznik‘; nese význam ,týkající se (postupu, procesu) vzniku‘. Příklady lemmat: ontogeneze, patogeneze, fylogeneze, partenogeneze, termogeneze, embryogeneze, spermatogeneze, karcinogeneze, psychogeneze, folikulogeneze.

KN

Heslo 280/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018