O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 273/1097
Heslář
-fyt 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. fyton ,rostlina‘; nese význam ,organismus charakterizovaný tím, co je vyjádřeno první částí kompozita; existenčně vázaný na to, co je vyjádřeno první částí kompozita‘. Příklady lemmat: epifyt, neofyt, saprofyt, sporofyt, gametofyt, makrofyt, petrofyt, dermatofyt, heliofyt, pyrofyt, hydrofyt, hygrofyt, osteofyt, kryofyt, termofyt, alkalofyt.

KN

Heslo 273/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018