O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 268/1097
Heslář
-fon 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. fōnē ,hlas‘; nese význam (1) ,přístroj reprodukující, zachycující zvuk‘, (2) ,přístroj tvořící zvuk způsobem označeným první částí kompozita‘. Příklady lemmat: telefon (1), mikrofon (1), gramofon (2), magnetofon (2), diktafon (1), megafon (1), xylofon (2), vibrafon (2), aerofon (2), membranofon (2), tubafon (2), violinofon (2), stereomagnetofon (2). Ojedinělé jsou názvy podle vynálezce: saxofon (2; ← Sax), suzafon (2; ← Sousa).

KN, JŠ

Heslo 268/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018