O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 267/1097
Heslář
-fobie 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. -fobiā (← fobos ,strach‘); nese význam ,odpor, obavy, strach z toho, co je vyjádřeno první složkou kompozita‘. Menšinová podoba -fóbie. Příklady lemmat: xenofobie, klaustrofobie, agorafobie, homofobie, arachnofobie, germanofobie, fotofobie, radiofonie, židofobie, ornitofobie, komunistofobie, sociofobie, akrofóbie, zoofóbie.

KN

Heslo 267/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018