O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 216/1097
Heslář
-eniště 
 
 
 

Takový sufix lze pro nepřesnou průhlednost základu vidět v substantivu staveniště (SYN: 21.165).


U řady substantiv sice není jasné, zda byla odvozena od adjektiv na -ený, nebo od substantiv na -ení, ale jejich sufixem je pro oba výklady -iště: spáleniště, pařeniště, topeniště, zbořeniště, páleniště, hořeniště, shořeniště, voleniště ,volební místnost‘, vystaveniště, sroceniště. Doložena jsou také substantiva odvozená od základu na -en, např. semeniště, ječmeniště, prameniště, mraveniště.

RN, JŠ

Heslo 216/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018