O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 211/1097
Heslář
-endo 
 
 
 

Takový sufix mají jen ojedinělé deriváty, byť mohou být po jistou dobu vysoce frekventované: Pupendo jako název filmu (SYN: 4.126); s ním frekvenčně stouplo i apelativum pupendo (36). Mezi okazionalismy se řadí bavendo (6), bruslendo (5) a ubrusbalendo (3).


Zakončení má řada romanismů užívaných v hudbě jako (de)crescendo, morendo, diminuendo, popř. slov přímo latinských (mše Pro eligendo Romano pontifice). Hraničním případem srozumitelnosti je brumendo, jehož onomatopoický základ lze pokládat za (částečně) srozumitelný. Korpus obsahuje i řetězce typu zařazendo, které mají být psány zvlášť.

RN, JŠ

Heslo 211/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018